TechTrade

Betalterminal

Koppla betalterminal till TakeCare

Nu kan du beställa smidig betalterminal från TechTrade, allt för att ge mer tid för patienterna.

För att underlätta det dagliga arbetet kring betalning inom vården har nu TechTrade utökat sina IT-tjänster med betalterminaler. Dessa terminaler är integrerade med TakeCare vilket innebär att summan från kassan
överförs automatiskt till betalterminalen. Vi kan leverera terminaler både med och utan funktion för kvittoutskrift.

Fördelar

  • Tar emot kontaktlös betalning (NFC)
  • Utbytesservice ingår
  • Programvara från NETS ingår
  • Betalterminal är oberoende av inlösare

Läs mer Betalterminal med integration mot TakeCare