TechTrade

Vi välkomnar Håkan till TechTrade

För att bättre möta våra kunders behov kring e-hälsa har Håkan Nevall blivit anställd hos oss. Han kommer att medverka på kundmöten för att hjälpa våra nuvarande och nya kunder kring deras teknikbehov och IT strategier. Håkan kommer att arbeta viss tid som verksamhetskonsult och projektledare i olika uppdrag hos våra samarbetspartners och kunder. Parallellt kommer Håkan att stötta vårt interna arbete med rutiner och processer i TechTrades tillväxt.

Håkan har under 10 år arbetat inom e-hälsa, dels på en privat mottagning som deras interna IT-samordnare och sedermera verksamhetschef, dels 3 år med produktutveckling på CompuGroup Medical med TakeCare. De närmaste 2 åren har Håkan arbetat som interrimschef och projektledare inom vården. Som interrimschef har han arbetat både på vårdcentral och äldrevård och som projektledare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm med deras arbete kring TakeCare och nya verksamhetsmodellen. Håkan är legitimerad sjuksköterska sedan 20 år tillbaka. För att bibehålla dessa kunskaper och för att bättre förstå vårdens behov, arbetar Håkan kliniskt på en mottagning en kväll i veckan.

Jag tycker att vården snabbare skall kunna utnyttja fördelarna med e-hälsa. E-hälsa är ett begrepp som kan vara lite flummigt men för mig handlar det om att kunna utnyttja dagens utveckling, teknik och innovation på ett bättre sätt för att stötta vårdpersonal i deras dagliga arbete. Vårdpersonalen borde i sin tur kunna lägga tid på det som är viktigast, nämligen patienterna. Teknik skall inte vården behöva tänka på, det skall vi ta hand om fullt ut. Det är mitt mål.
Håkan Nevall, TechTrade International AB