TechTrade

Vårt mindset

Vi skiljer oss från de traditionella IT-företagen inom vården

Vår ambition är att alltid ta ett extra steg, tänka lite längre, tänka om, tänka nytt. Det är så vi och våra kunders IT-miljö utvecklas. Vi vet också att standardiserade lösningar oftast är bäst och sparar tid och pengar. Likaså att förebyggande underhåll är bättre än panikartade utryckningar både för våra kunder och oss samt att enkla rutiner och policys drastiskt minskar antalet störningar och ger mer tid till patienterna.

Genom åren har vi sett att våra kunder har behov av att alltid ha tillgång till sina journaler samt att kunna anpassa IT-funktionen efter stunden. Ibland växer verksamheter, ibland behöver man minska, man kanske har behov av någon som förstår vad GVR är, SLLnet, Pascal etc. Eller så har man behov av någon som tar ett helhetsansvar för alla IT-frågor och alla IT-kostnader med en enkel prismodell. Detta har vi paketerat i vårt erbjudande Er IT-avdelning™.

Vi hjälper er att fokusera på det som är viktigast – era patienter…

Vi ser oss som en del av er verksamhet där vi även är ett bollplank till er ledningsgrupp eller styrelse i strategiska frågor som berör IT i er verksamhet. Vi är er spanare mot framtiden och är engagerade i en mängd olika vård IT frågor.

Tillsammans ser vi till att ni idag och i morgon får det IT-stödet ni behöver för att kunna fokusera på det som är viktigast för er – era patienter.