TechTrade

Vårt erbjudande ”Er IT-avdelning”

Er IT-avdelning är ett koncept som innebär att vi tillsammans med kunden utgör en gemensam IT-avdelning. Vi finns med för att ta det övergripande ansvaret och avlasta kunden. Det betyder att vi har ett ansvar som sträcker sig mycket längre än att bara lösa problem. Vi underhåller driften, arbetar förebyggande och ger konkreta förbättringsförslag.

Som en vanlig IT-avdelning finns vi tillgängliga när problemen eller frågor uppstår. Oavsett om det gäller enklare frågor uppstår. Oavsett om det gäller enklare frågor, problem med en tredjepartsleverantör eller ärenden med större omfattning ska kunden alltid känna sig bekväm med att kontakta oss.

Er IT-avdelning:

 • IT-drift: server hos TechTrade, krypterad brandvägg och nätverk, säkerhetskopiering, gemensam filstruktur med olika behörighetsnivåer.
 • IT-hjälp: IT-support på distans och på plats, Microsoft Office paket, Antivirus, E-post, Exchange.
 • IT-arbetsplats: stationär dator/tunn klient med skärm, tangentbord, mus och lokalskrivare inklusive all support och underhåll.
 • IT-chef: stöd vid strategiska beslut i samband med förändringar i verksamheten, nyetablering.

Er IT-avdelning innebär att vi ska:

 • Underhålla IT-drift
 • Arbeta förebyggande
 • Stödja kommunikation med tredjepartsleverantörer
 • Ta fram och underhålla IT-policy
 • Ta fram och underhålla dokumentation
 • Hantera utrustning och licenser
 • Arbeta för en vedertagen standard
 • Finnas tillgängliga och behjälpliga vid problem och frågor
 • Utveckla våra kundens IT-miljö
 • Avlasta kunden