TechTrade

Business

Vi tycker att IT skall vara ett stöd i verksamheten och inte tvärtom. Att känna tillit och säkerhet inför sina system och sin leverantör skapar förutsättningar för ett djupare fokus på sitt eget verksamhetsområde.

TechTrade vill jobba nära kunderna och ta del av deras utvecklingsarbete och drift av interna system.

Företag har ofta många olika behov av IT-tjänster och lösningar. För att förenkla för våra kunder har vi skapat en helhetstjänst som kallar för ”Er IT-avdelning”.

Jag vill veta mer!