TechTrade

TechTrade hjälpte oss att starta en ny vårdverksamhet

KISTA BUMM är en nyöppnad privat barnläkarmottagning som drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi har inom kort lyckats bygga upp en mycket välfungerande mottagning med bra tillgänglighet och en patientnöjdhet i särklass, enligt Nationell Patientenkät.

Vi har basuppdrag, tilläggsuppdrag obesitas och tilläggsuppdrag ADHD.

Vårt team består av barnläkare, barnsjuksköterska, undersköterskor samt deltidsarbetande psykologer.

Jag hade länge känt att jag har höga krav på hur barnsjukvården ska bedrivas. I och med Vårdval Barn uppstod ett tillfälle att kunna skapa en verksamhet där jag kan sätta min prägel och sätta mina ambitioner på prov. Från önsketänkande till handling: Vad krävs för att kunna erbjuda en bättre barnsjukvård? Går det?

Det måste gå. Jag måste testa, för jag brukar tycka så mycket.

Resultat av Nationell Patientenkät

En vän och kollega hade letat fram förslag på lokaler. Nu var det bara att leta personal, ansöka om SLLs tillstånd, bygga om lokalen, ordna med brandskydd, larm, städning, försäkringar, beställa möbler, britsar, desinfektionsapparat, medicinkylskåp, olika instrument, journalsystem, ordna med telefoni, IT, informera vårdcentraler, synas på webben.

Och börja jobba.

Stockholms läns landsting har i denna process varit en fantastisk motpart, en uppdragsgivare som också agerat som stöd.

Jag fick kännedom om TechTrade via en barnläkarkollega som redan bedriver privat barnmottagning och som anlitat TechTrade. Han var mycket nöjd.

Vi valde TechTrade, en tjänst där all IT-drift, IT-hjälp och IT-arbetsplats ingår i ett fast pris per månad, och det har fungerat fint. TechTrade ska även ha eloge för ett trevligt kundbemötande.

TechTrade erbjuder bra IT-lösningar samt löser uppkomna problem på ett effektivt och trevligt sätt.

Mozaffar Hessami, verksamhetschef, Kista Bumm

www.kistabumm.se