TechTrade

Samlat röntgeninformation i en tjänst

För att förenkla åtkomst till röntgeninformation producerad hos andra vårdgivare har Stockholms läns landsting startat GRATTIS-projektet som står för Gemensam RAdiologiTjänst Tillgänglighet Stockholm. GRATTIS-projektets uppdrag är att upphandla och införa tjänsten Bild- och funktionstjänst, BFT. BFT gör det möjligt att snabbt och enkelt dela radiologisk information, röntgenbilder och tillhörande text, mellan vårdgivare i Stockholms läns landsting, SLL.

TakeCare-förvaltningar i Stockholm har börjat aktivera funktionen för sina användare och även om inte alla röntgenavdelningar ännu är anslutna så är det redan nu tidsbesparande för vårdgivare i Stockholm och ger ökad säkerhet för patienter.

BFT kommer att integreras med vårdgivares befintliga verksamhetssystem, både röntgensystem, RIS- och PACS samt journalsystemen TakeCare och Cosmic. De som inte har de systemen kommer kunna använda en webblösning via SLLnet.

Läs mer om GRATTIS-projektet, hur BFT kommer att fungera och mycket mer på vårdgivarguidens hemsida.