Ledning & styrelse

Jan Lindblad

300x300-Jan-150x150

VD och ägare

Vår vision är att alla företag skall ha råd med en ”IT-avdelning” som tar det fulla ansvaret för drift, förvaltning och utveckling av företagets IT-funktioner och som ger en verkligt nytta för verksamheten. Detta till en fast månadskostnad.

För att kunna uppnå detta så har vi paketerat ett antal olika IT-tjänster som vi har samlat under namnet TTCC (TechTrade Care Control). Dessa TTCC- tjänster är att se som byggstenar med lite olika innehåll. En verksamhet kan befinna sig i olika faser med olika behov. Med detta ”byggstens”-tänk kan vi alltid anpassa oss efter våra kunders behov.

Under ett par decennier har vi arbetat fram en tjänst, ”Er IT-avdelning” som är baserat på våra TTCC-tjänster uppbackat av ett antal mjuka värden som vi vet är viktiga för driften av Er verksamhet. Det är lika viktigt med att känna ansvar, tänka lite längre, servicekänsla, vara ett ”bollplank” som ren teknik och kompetens.

Vi har byggt våra tjänster på den senaste tekniken, vedertagna standarder och Best Practice. Därför pratar vi normalt inte om teknik utan funktion och nytta för Er – för det är ändå det som räknas i slutändan.

Vi har också tagit fasta på det som våra kunder har lärt oss under åren:

  • IT skall alltid fungera och vara tillgängligt
  • Snabb och effektiv support när behov finns
  • Förebyggande underhåll i stället för ”brandkårsutryckningar”
  • Kostnadskontroll utan överraskningar
  • Tydlig information och kontroll på läget
  • Så få kontaktytor som möjligt för support
  • Personlig kontakt och med personer som har EQ

Vi kan idag erbjuda er en IT-avdelning till ett fast pris per månad och brukare.
Detta är Er IT-avdelning!
Jag är mycket stolt över denna tjänst och vet av erfarenhet att Er IT-avdelning ger och kommer att ge Er verksamhet ett utmärkt IT-stöd idag och i morgon.

Jan Lindblad

Jan Lindblad


Kinna Person

300x300-Kinna-150x150

Styrelseledamot i TechTrade

Jag har under de senaste tre åren följt Techtrade på nära håll och sitter sedan dess i TechTrades styrelse.

TechTrade är det IT-bolag som förstår vikten av att arbeta nära relationellt med sina kunder, har hög kvalitet & leveranskapacitet kombinerat med att säkerställa hög kompetens hos samtliga medarbetare. Låter enkelt, men kräver en ständig utveckling och lyhördhet för behov såväl hos kund som personal. Dessutom står trivsel och det egna ansvaret i arbetet högt på agendan som borgar för goda resultat.

Just här finns min drivkraft och lust att arbeta med TechTrade! Jag vill bidra till att skapa ett företag värdigt sina medarbetares engagemang och insatser. Jag vill bidra till ett företag som med medvetenhet arbetar kontinuerligt med såväl de inre som yttre processerna för att skapa bästa tänkbara nytta, resultat och således nöjda kunder.

Jag har gedigen erfarenhet av denna typ av arbete och har de senaste 20 åren arbetat med förändringsprocesser och utvecklingsfrågor inom organisationer, industri och myndigheter,

Jag har också haft flertalet befattningar förutom organisationskonsult, som gett olika perspektiv på dessa frågor såsom t.ex rektor, VD och utvecklingschef.

Idag jobbar jag som organisationskonsult utifrån det egna bolaget ZP Zwedberg Person AB.

Kinna Person


Kent Eliasson

300x300-Kent-150x150

Ordinarie ledamot, Styrelseordförande

Kent arbetar som styrelseordförande/-ledamot i ett antal ägarledda företag, stora som små i Norden, inom IT och media & business intelligence.

I hans eget företag ARCH genomför han konsultuppdrag/styrelseuppdrag inom ägar- och styrelseutveckling, fördubblad försäljning, rätt resultatlön och rätt företagsköp.

Idag är Kent styrelseordförande i TechTrade, Edekyl, gasellföretag inom installation, på Loxy, global plastindustri med säte i Norge och också på en fastighetsmäklare, handel, IT service och Intresseorganisation.

Kent Eliasson