Ledning & styrelse

Jan Lindblad

300x300-Jan-150x150

VD och ägare

Vår vision är att alla företag skall ha råd med en ”IT-avdelning” som tar det fulla ansvaret för drift, förvaltning och utveckling av företagets IT-funktioner och som ger en verkligt nytta för verksamheten. Detta till en fast månadskostnad.

För att kunna uppnå detta så har vi paketerat ett antal olika IT-tjänster som vi har samlat under namnet TTCC (TechTrade Care Control). Dessa TTCC- tjänster är att se som byggstenar med lite olika innehåll. En verksamhet kan befinna sig i olika faser med olika behov. Med detta ”byggstens”-tänk kan vi alltid anpassa oss efter våra kunders behov.

Under ett par decennier har vi arbetat fram en tjänst, ”Er IT-avdelning” som är baserat på våra TTCC-tjänster uppbackat av ett antal mjuka värden som vi vet är viktiga för driften av Er verksamhet. Det är lika viktigt med att känna ansvar, tänka lite längre, servicekänsla, vara ett ”bollplank” som ren teknik och kompetens.

Vi har byggt våra tjänster på den senaste tekniken, vedertagna standarder och Best Practice. Därför pratar vi normalt inte om teknik utan funktion och nytta för Er – för det är ändå det som räknas i slutändan.

Vi har också tagit fasta på det som våra kunder har lärt oss under åren:

  • IT skall alltid fungera och vara tillgängligt
  • Snabb och effektiv support när behov finns
  • Förebyggande underhåll i stället för ”brandkårsutryckningar”
  • Kostnadskontroll utan överraskningar
  • Tydlig information och kontroll på läget
  • Så få kontaktytor som möjligt för support
  • Personlig kontakt och med personer som har EQ

Vi kan idag erbjuda er en IT-avdelning till ett fast pris per månad och brukare.
Detta är Er IT-avdelning!
Jag är mycket stolt över denna tjänst och vet av erfarenhet att Er IT-avdelning ger och kommer att ge Er verksamhet ett utmärkt IT-stöd idag och i morgon.

Jan Lindblad

Jan Lindblad


Kinna Person

300x300-Kinna-150x150

Styrelseledamot i TechTrade

Jag har under de senaste tre åren följt Techtrade på nära håll och sitter sedan dess i TechTrades styrelse.

TechTrade är det IT-bolag som förstår vikten av att arbeta nära relationellt med sina kunder, har hög kvalitet & leveranskapacitet kombinerat med att säkerställa hög kompetens hos samtliga medarbetare. Låter enkelt, men kräver en ständig utveckling och lyhördhet för behov såväl hos kund som personal. Dessutom står trivsel och det egna ansvaret i arbetet högt på agendan som borgar för goda resultat.

Just här finns min drivkraft och lust att arbeta med TechTrade! Jag vill bidra till att skapa ett företag värdigt sina medarbetares engagemang och insatser. Jag vill bidra till ett företag som med medvetenhet arbetar kontinuerligt med såväl de inre som yttre processerna för att skapa bästa tänkbara nytta, resultat och således nöjda kunder.

Jag har gedigen erfarenhet av denna typ av arbete och har de senaste 20 åren arbetat med förändringsprocesser och utvecklingsfrågor inom organisationer, industri och myndigheter,

Jag har också haft flertalet befattningar förutom organisationskonsult, som gett olika perspektiv på dessa frågor såsom t.ex rektor, VD och utvecklingschef.

Idag jobbar jag som organisationskonsult utifrån det egna bolaget ZP Zwedberg Person AB.

Kinna Person


Kent Eliasson

300x300-Kent-150x150

Ordinarie ledamot, Styrelseordförande

Kent Eliasson arbetar som styrelseordförande/-ledamot i ett antal ägarledda lönsamma tillväxtföretag, stora som små i Norden.  Kents fokus är att öka den värdebaserade tillväxten i dessa företag på ett lönsamt sätt, där viktiga komponenter är att forma ett excellent team, excellent personlig försäljning i den digitala tiden samt rätt produktutveckling. I detta ligger också att styrelserna arbetar mer aktivt med att öka värdebaserade tillväxten i dessa företag med bl. a. att initiera stora nya kunder till företaget.

Kent är även VD för ARCH som arbetar med följande affärsområden:

  • Rätt lönsam försäljning för tillväxtföretag bl.a. genom styrelseuppdrag och försäljning i digital ålder. Kent arbetar nu med många e-handelsföretag för att öka personliga möten och därmed värdebaserad försäljning
  • Rätt företagsförvärv för tillväxtföretag och större företag att ta nästa steg i företag för tillväxt. Kent arbetar via selektiva sociala medier med ägare / entreprenörer som vill ta nästa steg i sin utveckling genom att sälja eller utveckla företaget i den digitala tidsåldern.
  • Finansiella Placeringar för noterade bolag och större investerare med tre av världens mest attraktiva medel. Kent marknadsför dessa medel mot de stora affärsfamiljerna i Skandinavien, börsnoterade företag och stora finansiella aktörer.

ARCH och Kent arbetar i Norden och Estland och har referensgrupper för att förstå marknaden bättre inom IT och sjuk- och hälsovård.

ARCH samarbetar med Midas Equities OY, ett ledande företag i Finland avseende företagsförvärv och exklusiva investeringsprodukter. ARCH och Kent marknadsför Midas Equity OYs exklusiva investeringsprodukter i Skandinavien samt samarbetaR kring företagsförvärv i Skandinavien.

Kent Eliasson