TechTrade

Nu finns kontantfaktura i TakeCare för aktivering

Vid våra uppföljningsmöten med en del av våra kunder har frågan kring kassan i TakeCare kommit upp med anledning av regelverket för kassaregister. Hittills har funktionen i TakeCare inte varit tillräcklig för att uppfylla regelverkets krav på försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning som sker av privata vårdgivare. Landstingsägda enheter är undantagna från regelverket. Till kontant betalning räknas förutom betalning med kontanter även betalning med kontokort, presentkort, swish m.m. men inte fakturerad försäljning.

För att uppfylla regelverket krävs att man antingen har ett av Skatteverket godkänt kassasystem eller att man hanterar försäljningen med t.ex. kontantfaktura. En kontantfaktura behöver innehålla mer uppgifter än vad ett normalt kassakvitto behöver innehålla. Det ska bl.a. tydligt framgå vem som är säljaren och vem som är köparen.

Funktionen för kontantfaktura är nu aktiverad i TakeCare i Stockholm och innebär att privata vårdgivare nu kan uppfylla kassaregisterlagen genom att få denna funktion aktiverad för sina vårdenheter. Vänd dig till din TakeCare förvaltning för att få funktionen aktiverad.