TechTrade

Hur blir privata vårdgivarna bäst på e-hälsa?

E-hälsovisionen är tydlig: Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa år 2025. För att Sverige ska bli bäst så innebär det att alla måste med, inte bara den landstingsägda eller kommunägda vården. Till skillnad mot landsting och kommuner som normalt har etablerade IT-avdelningar med egen e-hälsopersonal som driver arbetet så har de små och medelstora privata vårdgivare normalt ingen dedikerad personal för IT och e-hälsofrågor. Även de privata vårdgivarna vars vård finansieras av kommuner och landsting måste med på resan för att nå visionen.

Alla vi som arbetat med e-hälsofrågor vet vilka utmaningar som finns och att det krävs mycket tid och samordning för att komma i mål med olika e-hälsolösningar.

5 tips från TechTrade

  • Bygga upp kunskap
  • Testa
  • Finna ut en best practice för hur man ska använda lösningen
  • Omvandla sina behov till digitala lösningar med rätt teknik
  • Implementera

TechTrade är ett flertal vårdgivares IT-avdelning och levererar inte bara IT/Teknik utan förser dem även med en IT-chef och e-hälsopersonal. Våra vårdgivare är vana vid att kunna fokusera på sina patienter.

Se film från Vitalis mässa ”Hur ska de små och medelstora privata vårdgivarna följa med på resan med e-hälsovisionen?