TechTrade

Dokumentation i vård och omsorg – vad säger lagen?

Måndagen den 15 januari lanserades en ny webbplats för digital verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Webbplatsen är framtagen i ett samarbete mellan Socialstyrelsen och e-hälsomyndigheten. Webbplatsen riktar sig främst till första linjens chefer men är publik så att all vård- och omsorgspersonal och patienter/brukare kan ta del av informationen. Ett syfte med webbplatsen är att på ett enkelt sätt och med ett enkelt språk förklara vad lagar och författningar ställer för krav på dagens journalföring och dokumentation. Som ett digitalt pedagogiskt stöd i den egna verksamhetsutvecklingen ska webbplatsen kunna ge svar på vardagliga frågor såsom när, var och hur man ska hantera dokumentation. Under torsdagen den 18/1 höll Socialstyrelsen tillsamman med e-hälsomyndigheten en presentation av webbplatsen. Under seminariet framgick det att webbplatsen kommer att vara ett levande dokument som ständigt ska uppdateras med svar på nya frågor som inkommer till Socialstyrelsen via deras Upplysningstjänst. Socialstyrelsen meddelar även att man kan vara med och påverka innehållet på deras nya webbsida genom att mejla önskemål till deras funktionsbrevlåda utbildning@socialstyrelsen.se

Idag råder det oklarheten om hur mycket man verkligen måste dokumentera i vården och det har i vissa fall gått så långt att det överdokumenteras. Detta är en risk i sig då viktig information kan missas i mängden av data. Det är därför viktigt att man ständigt har ett pågående arbete med att se över sina rutiner för dokumentation.

Vi på TechTrade tror att denna webbplats kommer att vara ett bra stöd i denna verksamhetsutveckling och som ett stöd i ert kvalitetsledningsarbete. Därför rekommenderar vi att ni besöker webbplatsen och bekantar er med den. Även vår hjärtefråga e-hälsa avhandlas på webbplatsen där de förklarar vad e-hälsa faktiskt är och vad vision e-hälsa 2025 innebär.

Besök webbsidan och sprid den gärna till dina kollegor: div.socialstyrelsen.se