TechTrade

CGM och TechTrade sluter samarbetsavtal

TechTrades samarbete med CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) har utvecklats under flera år med målet att integrerat arbeta för att kunna ta ett helhetsansvar för slutkunden. Nu har vi formaliserat vårt samarbete i ett avtal.

TechTrade sparar tid för läkare och övrigt vårdpersonal genom att vara en IT-strateg och en kontaktyta för många e-hälsofrågor. Tillsammans med engagerad personal på CGM reder vi ut frågor som rör NPÖ, Journalen, EK och mycket mer. TechTrade är IT-avdelning åt många privata vårdgivare och hjälper bland annat med IT-drift, teknisk support, implementering, integrationer mellan system, anslutning av kringutrustning såsom skrivare, betalkortsterminaler etc.

Tillsammans är vi starkare och vi är övertygade om att detta samarbete kommer att leda till en ännu bättre support för våra gemensamma kunder.

Läs mer om CGM